Město Kolín - platební portál

Platba za psa

Nastaveno pro kódy poplatku: 1140

Příklad:

  • VS:1140xxxxxx, Jméno: jakékoliv, Příjmení: jakékoliv, E-mail: (notifikace o úspěšném/neúspěšném zaplacení),

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení vašeho poplatku za psa on-line platební kartou. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou.

On-line platbu lze v současné době provést pouze v případě, že je tato možnost ve výzvě k úhradě uvedena.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

*Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Kolín zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.