Město Kolín - platební portál

Platba za komunální odpad

Nastaveno pro kód poplatku: 1644

Příklad:

  • RČ:1109021067, Jméno: jakékoliv, Příjmení: jakékoliv, E-mail: (notifikace o úspěšném/neúspěšném zaplacení),

Výše poplatku: 800 Kč na osobu a kalendářní rok

Zadejte prosím své rodné číslo (bez mezer a bez lomítka) a systém vyhledá zda jste vedený jak plátce, poplatník nebo jste kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

On-line platbu lze v současné době provést pouze v případě, že je tato možnost ve výzvě k úhradě uvedena.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

*Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Kolín zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.